Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Üstün zeka seviyesindeki çocuklar, sosyal yaşantılarında ve okul dönemlerinde yaşıtlarına göre farklı davranışlar sergilemektedirler. Bu durum bulundukları ortamlarda daha çabuk sivrilip, göze batmalarını sağlamaktadır.

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Çocukların, üstün zeka seviyesinde olduğunu erkenden anlamak önemli ve gereklidir. Yani çocuğunuzu iyice gözlemlemeli ve üstün zeka seviyesinde olup, olmadığını erkenden keşfetmelisiniz.

Erkenden keşfedilmeyen çocuklar, normal zeka seviyesine dönmektedirler. O yüzden bu durumda en büyük sorumluluk anne-babalara ve öğretmenlere düşmektedir.

Kısa bir girişten sonra hazırsanız, çocuklarınızın üstün zeka seviyesinde olup, olmadığını anlamanızı sağlayacak belirtilere değinelim.

Hadi, buyurun bakalım...

1- Bebeklik dönemlerinden itibaren aşırı şekilde hareketlidirler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Çocuğunuzun, bebeklik dönemlerinden itibaren aşırı hareketli olması üstün zekanın belirtilerinden bir tanesidir. Her çocuk hareketlidir ama burada bahsedilmek istenen konu bebeklik döneminden başlayıp, çocukluk dönemine kadar uzanan aşırı hareketlilik durumudur. Yani el, kol ve bacak hareketlerinin sık ve aşırı olmasıdır.

Aşırı hareketlilik, genellikle hiperaktivite durumuyla karıştırılmaktadır ama bu durumda dikkat etmeniz gerekenler vardır. Hiperaktivite durumundaki çocuklar çok hareketlidir ama konsantrasyon bozukluğu yaşarlar. Üstün zekalı çocuklarda ise durum böyle değildir. Yani ne kadar hareketli olurlarsa olsunlar, konsantrasyon bozuklukları yaşamazlar. Uzun süreli dikkat bütünlüğünü kolayca sağlayabilirler.

2- Soru sormayı, denemeyi ve öğrenmeyi çok severler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Üstün zeka seviyesindeki çocuklar, aşırı derecede meraklıdırlar. Yani soru sormayı, denemeyi çok severler. Kitap okumayı ya da okunmasını da çok severler. (Masal gibi çocukça türlerden hoşlanmazlar. Normal, yetişkinlerin okuduğu kitaplara ilgi duyarlar) Bu çocukların, öğrenmekten aşırı keyif aldığını söyleyebilirim.

"E ama her çocuk böyledir. Çocuk sonuçta, öğrenmek için sorması gerekir" gibi cümleleri söyleyebilir ya da aklınızdan geçirebilirsiniz ama bu durumun da sizin sandığınız gibi 1-2 sorudan ibaret olmadığını söyleyebilirim.

Kısaca, üstün zeka seviyesindeki çocuklar, normal zeka seviyesindeki çocuklar gibi 1-2 soruyla ya da 1-2 deneyle yetinmezler. Yani sizler, bir süre sonra sorulardan bıkma aşamasına gelirsiniz ama onlar bıkmazlar. Sürekli sorular sorarlar, deneyler yaparlar ve öğrenmeye çalışırlar ve bu durumdan bıkıp, usanmazlar.

3- Aile bireylerini çok daha hızlı tanır ve öğrenirler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bu çocuklar, anne ve babaları başta olmak üzere, tüm aile bireylerini daha hızlı ve daha erken öğrenirler. Onları gördüklerinde tanıdıklarına dair belirtiler verip, davranışlar sergilerler. Yani tanıdıkları kişilere karşı gülümseyip, çeşitli jest ve mimikler sergilerler. Bu durum da üstün zeka seviyesindeki çocukların belirtilerinden bir tanesidir.

4- Gördüklerini, denediklerini ve duyduklarını asla unutmazlar

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Evet, öğrendiklerini, gördüklerini, gözlemlediklerini, denediklerini ve duyduklarını asla unutmazlar. Mükemmel denilebilecek bir hafızaya sahiptirler. Yani görüp, duyduklarını hemen kapma ve unutmama gibi bir yetenekleri vardır. Hatta siz bile bazen, bazı zamanlarda, "biz böyle bir şey söylemedik ya da öğretmedik ki... Sen bunu/bunları nereden öğrendin?" gibi soruları sorup, düşünürsünüz ama bu bilgileri nerede ve ne zaman öğrendiğini bile fark edemez ve anlayamazsınız.

Mükemmel hafızanın yanı sıra, güçlü ve uzun süre koruyabilecekleri dikkat yeteneğine de sahiptirler. Yani konsantrasyon yeteneklerinin de bir hayli güçlü olduğunu söyleyebilirim.

5- Sözcük hazneleri erkenden gelişmeye başlamıştır

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Dil bilgisi, sözcük haznesi ve uzun cümle kurabilme yetenekleri erkenden gelişmeye başlamıştır. Yani bu çocuklar, erkenden konuşmaya başlayabilirler, kendi başlarına okumayı öğrenebilirler, (kas gelişimleri, zeka seviyelerine göre aynı hızda devam etmediği için, yazı yazmayı kendi başlarına öğrenemezler) yabancı dil öğrenme konusunda başarılıdırlar, değişik resimler çizebilirler, basit matematik işlemlerini kafadan çözebilirler, okuduklarını ya da okunanları daha çabuk kavrayıp, anlarlar, şakasına ya da gerçek olarak yaptığınız tartışmalarda kullandıkları cümleler, sözcükler ve değişik, ilginç fikirlere sahip olmaları da üstün zeka seviyesinde olduklarının bir diğer belirtilerindendir.

6- Hayal güçleri de bir hayli gelişmiştir

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Üstün zeka seviyesindeki çocukların belirtilerinden bir tanesi de, hayal güçlerinin ciddi oranda

gelişmiş olmasıdır. Yani hayal ettikleri olayları, nesneleri ya da kişileri betimleme, hemen hemen akıllarından geçirdikleri her şeyi 3 boyutlu bir şekilde hayal edebilme gibi bir özellikleri/yetenekleri vardır.

Kısaca, bu çocuklar, geniş, karışık ve çarpıcı bir hayal gücüne sahiptirler. Hayal güçlerinin gelişmiş ve iyi bir derecede olması da, yaratıcı bir kişi olmalarını yanında getirmektedir.

7- Liderlik yetenekleri üst düzeydedir

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bu çocuklar, kendilerini lider gibi görürler. Yani liderlik vasfına erkenden bürünmeye başlamışlardır ve bu konuda oldukça yeteneklidirler.

Ayrıca, hemen hemen her zaman enerjik, hareketli, neşeli, yorulmayan çocuklar olduklarını ama bazen, bazı zamanlarda gerekli ya da gereksiz duygusallıklar yaşadıklarını da söyleyebilirim.

8- Arkadaşlık konusunda bayağı bir seçicidirler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Evet, bu çocuklar arkadaşlık konusunda da bayağı bir seçici davranırlar. Genellikle, tercihleri kendilerinden yaşça büyük olan kişilerdir. Yani kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmazlar. Onların, kendilerini anlamadığını ve çok çocukça olduklarını düşünür ve onlardan çok çabuk sıkılırlar. Bu yüzden de, kendilerinden yaşça büyük kişilerle arkadaşlık kurarlar ama bu konuda oldukça seçici davranırlar. Yani, "yaşı büyük, beni anlar, çocukça hareket etmez" gibi düşünüp, anında arkadaşlık kurmaz. Önce bir gözlemler, kendisine uygun olup, olmadığına karar verdikten sonra da arkadaş olmak ister. Eğer, o içinin sindiği kişiler, kendisiyle arkadaşlık etmek istemezlerse, zorlamaz ve işine yaramayacak, çocuk gibi davranacak diğer kişilerle arkadaşlık kurmak yerine, yalnız kalmayı tercih ederler.

9- Karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini kolayca tahmin ederler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Karşılarındaki kişi ya da kişiler kim olursa olsun, onların içinde bulundukları durumu, duyguyu veya düşünceyi kolayca tahmin edebilme gibi bir yetenekleri de vardır. Çoğu zaman doğru bir şekilde de tahmin edebilirler. Hatta siz, üzgün olduğunuzda, dalgın olduğunuzda ve bu durumu onlara yansıtmak istemediğinizde, onlar bazı sözcüklerinizden, cümlelerinizden ya da davranışlarınızdan sizi kolayca anlar ve "neden üzgünsün/dalgınsın? Ne oldu?" gibi sorular sorarlar.

Kısaca, bu çocuklardan, içinde bulunduğunuz durumu saklamanız mümkün değildir ya da anlamamasını sağlamanız pek kolay bir durum değildir.

10- Her zaman yaptıkları işlerden çok çabuk sıkılırlar

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Üstün zeka seviyesindeki çocukların belirtilerinden son bir tanesi de budur. Yani her zaman yaptıkları rutin işlerden çok çabuk sıkılırlar ve bir daha yapmak istemezler.

Mesela, 2-3 kere oynadığı bir oyundan sıkılıp, bir daha oynamak istemeyebilir, sizlerle birkaç kez gittiği mekanlara bir daha gitmek istemeyebilir ya da başka türlü şeyler de olabilir.

Ayrıca, bu çocuklar, sıkıldıklarında başkalarından akıl almayı pek sevmezler. Kendi bildiklerini okurlar ve kendi kafalarına koydukları şeyleri yaparlar. Son olarak ise, zorlukların üstesinden kolayca gelebildiklerini, yani akıllarına koyduktan sonra yapabildiklerini söyleyebilirim.

Not:

Çocuğunuzun bu ve bunlar gibi maddelerin birkaçını ya da hepsini sergiliyor olması üstün zeka seviyesine sahip olduğunun belirtisi olabilir.

Ayrıca, bu özelliklerinden bir tanesini ya da birkaç tanesini normal zeka seviyesine sahip olan çocuklar da sergileyebilmektedir. O yüzden, kesin kanıt olduğunu söylemek doğru olmaz. Sadece, küçük bir belirti, iz olduğunu söylemek ve öyle kabul etmek daha doğru olacaktır. Kesin sonuçlar alabilmek için uzmanlara başvurup, tercih edilen testlere girmesinde fayda olacağını da söyleyip, bitiriyorum.

Çocuklarınızın üstün zeka seviyesinde olup, olmadığını anlamanızı sağlayacak ipuçlarını yazdığım paylaşımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sürçülisan yaptıysam, kusuruma bakmayın.

Hoşça kalın...

28.03.2018 Çarşamba

08:00

#Mavi77777Anahtar Kelimeler

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Hem gerçek hem de objektif yaklaşımın gerçek ilgisini çeken gerçek ve ilginç bir yaklaşım Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? . tanıtımı. Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? , insanoğlunun en erken yaşlarından beri her zaman bizim için önemli bir konudur. Bir insan, yalnızca yaşamında neler olduğunu değil, aynı zamanda çevresini de bilmek isteyen hassas bir varlıktır. Bu, yüzyıllardır sürmekte olan mesajın öneminin kanıtıdır. indirme Haberin yayınlandığı kanallara bağlı olarak sözlü, görsel, yazılı veya tümü olabilir. Örneğin, bir gazete alırken sadece haber alırız, ancak bu üç unsur televizyondaki habere dahil edilebilir. Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? hangi unsuru kullanırsanız kullanın, geneline hitap etmeli ve söylemden uzak bir dilde açıklanmalıdır. indirme

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? her zaman ilginç, önemli veya ilginç bir şey olmalıdır. Prensipte ünlü kelime size şunu hatırlatır: "Bir köpeğin bir kişiyi ısırdığı haber değildir , ancak Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? ısırılan bir köpektir. Ana fikir, haberlerin her zaman ilgi çekici olması ve konunun belirli bir kitleye ilgi duyması gerektiğidir.

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?, özellikle günümüz dünyasında, cahil olmak, yaşamdan uzak durmak, çok hızlı değişikliklerin yaşandığı anlamına gelir. Her gün yazılı, görsel ve sesli yayın ajanslarının sayısı sürekli olarak haberleri yaymakta ve insanları etkinlikler hakkında bilgilendirmektedir.

Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Her etkinlik için gerçek şu ki, Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? . Rapor edilmesi durumunda veya durumda, genel olarak toplumla ilgili dikkat ve niteliklerin çizilmesi istenir. Bu niteliklere sahip olaylar ve gerçekler haber hikayeleridir. Gazeteciler bunun sadece bir ısırık değil, bir köpek ısırması olduğunu söylüyorlar Gazeteci, bu olayları araştırıp kamuoyuna dönüştüren bir insan. Raportörlerden birinin yoldaki düşüşü rapor edilmezken, diğerinin çöküşü haber değeridir. Bunu belirleyen kriter kamu yararıdır.

Bu Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? hepimiz için yıkıcı oldu.

Bir gece uykusundan sonra, haberler kahvaltı kadar önemlidir.

Haberin var.

Hastane Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? iyi değildi.

Yaşarken, kardeşi dua etti, her zaman geri dönüşünü bekliyordu.

Hala en kötü haberdi.

"Howie iyi bir Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?" demiştim.

"Keşke iyi bir x Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? olsaydı" dedi. Yanındaki muhafızlara.

Şimdi, yalnızca haberlerle uğraşmak yerine, hükümetin, savaşların, gösterilerin acımasızlığını, acı çekmenin dehşetini bizi acımasızca hissediyoruz.

Akşam yemeği için yola çıktık, ancak kötü telefon görüşmesi hayal kırıklığı oldu.

En son Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

"Şimdi kötüler için Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?" Tony dedi.

Betsy'nin heyecan verici Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Dokunulup dokunmadığını veya kocasının paranoyak olup olmadığını bilmiyorum.

Bu iyi haber bana çok fazla keyif verdi çünkü öğrenmem gerektiğinden emindim.

Hardasaa akşam yemeğinden sonra yarım saat sürer, ancak uyanır ve “Haberler nedir?” diye sorar. sanki halkın geri kalanı liderlerine karşı geliyormuş gibi.

Betsy, kabul ettik çünkü haberlerimizi birisiyle paylaşmak istiyoruz.

Kuzeydeydim, babamın ölümünün haberi duyduğum 1896 yazının son güzel günlerinin tadını çıkardım.

Bu arada, iyi bir Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? başka bir hayat daha yaşamış olmanızdır.

"Umarım iyi haberin vardır" dedi, kapıyı açıp uzaklaşıyor.

Zihinsel Damperliğin tüm çalışmaları, yeni Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? köpekbalığı beslemeden hızla tükendi.

Belki şimdi Youngblood haberlerden uzak duracak ve Howie oyunculuk yapmaktan vazgeçtiğimiz konusunda ısrar ediyor.

Hayatım birçok yönden yayıldı ve kendi dünyamın dışındaki dünyanın haber kapsamına bakmak zorunda kaldım.

Dekanlar harap oldu ve Fred O'Connor geri dönüp haberi öğrendiğinde, genç dostun ayrıldığını da duydu.

Boris, haberin ekiple ilgili neler olabileceğini sordu ve planlarımız hakkında neler söyleyebileceğini sordu.

Hussar'larla karşılaşmadan önce, birkaç asistan hareketin başarılı sonucuna aşinaydı.

Sonunda, “Bu hikayeyi Howie'ye anlatırken odadan çıkmamı ister misin?” diye sordu.

Tipster fazla miktarda Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? .

Bugünün Çocukların Üstün Zeka Seviyesinde Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

"Bilirsin, Ölüm" dedi.

Benzer paylaşımlar